płk. Zygmunt Bolesław Żywocki - żołnierz WP, AK i WiN.      Odkąd pamiętam, na nagroku z ciosanego piaskowca, znajdującego się tuż obok miejsca spoczynku moich Dziadków mała tablica głosiła, że został tu pochowany pułkownik Wojska Polskiego i AK. Tylko tyle. Zmieniły się czasy, nagrobek został odremontowany i pojawiły się na nim nowe tablice. Z pseudonimami i pełnionymi funkcjami. Potem dotarłem do małej broszury, którą wykorzystałem w tworzeniu poniżego biogramu.

     Zygmunt Żywocki, syn Józefa i Marii urodził się 25 grudnia 1898r. w Krakowie. Egzamin dojrzałości zdał w 1917r.
W lutym 1917r został wzięty z poboru do wojska (jako obywatel Austro-Węgier) i wcielony do 16 pułku strzelców armii austriackiej.
Po ukończeniu szkolenia wojskowego został skierowany na front włoski do 23 pułku strzelców, w którym służył do zakończenia I wojny światowej w stopniu chorążego.

      Natychmiast po powrocie do Krakowa - 11.12.1918r - zgłosił się do tworzącej się Armii Polskiej i otrzymał przydział (od 02.04.1918r.) do 11 Pułku Piechoty w Będzinie. Od kwietnia 1920r. do września 1920r. brał wraz z nim udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 11 Pułk Piechoty przeszedł chrzest bojowy nocą 1-2.04.1920r pod Starykami i Czernicą na froncie wołyńskim. Pułk zaatakował obie wsie. W ręce żołnierzy wpadła bateria z zaprzęgiem, 13 karabinów maszynowych i około 200 jeńców.
     Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Zygmunt Żywocki pozostał w wojsku.
Od 1934 dowodził kompanią, a następnie batalionem w 27 Pułku Piechoty w Częstochowie.
Pełnił również funkcję komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w 7 Dywizji Piechoty i awansował na coraz wyższe stopnie oficerskie:
10.09.1919r. został podporucznikiem,
  3.05.1922r. porucznikiem,
  3.12.1930r. awansował do stopnia kapitana,
19.03.1938r. mianowany został majorem.
     W kampanii wrześniowej 1939r. dowodził III batalionem w 27 Pułku Piechoty.

     Po zakończeniu działań wojennych w 1939 Zygmunt Żywocki zgłosił się w styczniu 1940r. do służby w ZWZ, a następnie kontynuował ją w AK, gdzie pełnił następujące funkcje:
- od lutego 1940r. do grudnia 1940r. był Komendantem. Obwodu Sandomierz;
- od grudnia 1940r. do września 1941r. był Komendantem Obwodu Jędrzejów;
- od września1941r. do stycznia. 1943r. był Komendantem Obwodu Kielce;
- od stycznia 1943r. do stycznia 1945r. był Inspektorem Okręgu Kielce z siedzibą w Radomiu.

W pracy konspiracyjnej, posługiwał się pseudonimami "Adam", "Anioł", "Dzięcioł", "Kłos", "Kostur", "Wujek". Podczas służby w AK został awansowany do stopnia podpułkownika.
     Po rozwiązaniu AK wstąpił do WiN. Był współorganizatorem rozbicia więzienia w Radomiu nocą z 8 na 9 września 1945 roku, w czasie którego uwolnionych zostało blisko 300 więźniów, przetrzymywanych tutaj przez UB.
Po wojnie, w związku ze służbą w konspiracji został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego /UBP/ w dniu 13.10. 1945r. i skazany 26.02.1946r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 10 lat więzienia i pozbawienie praw obywatelskich przez 5 lat. Karę odbywał w więzieniach w Rawiczu i Warszawie.
Na podstawie amnestii skrócono mu karę do lat 5 i w związku z tym z więzienia został zwolnionyy w dniu 8 listopada 1950r.
Zmarł w 1969r, a jego prochy spoczęły na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu przy ul.Rejtana w kwaterze 25.
Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
      Nie udało się ustalić, jak długo trwał pobyt płk.Żywockiego w Nowym Sączu, ani przyczyny pochówku w naszym mieście.
Przypuszczalnie miało to związek z chęcią usunięcia się Zygmunta Żywockiego z pola widzenia UBP.


Informację opracował we wrześniu 2004r. Społeczny Komitet Odnowy Miejsca Pamięci Narodowej przy Kole Miejskim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Sączu dla młodzieży Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu. Skany życiorysu i przebiegu służby wojskowej pochodzą z tego wydawnictwa.

Bibliografia:
http://myvimu.com/exhibit/37265217-27-pulk-piechoty-czestochowa-swiadectwo
http://redutaczestochowa.s4.bizhat.com/redutaczestochowa-post-225.html
http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,9363884,Popatrz__Moze_kogos_rozpoznasz_na_starej_fotografii.html