ORP "Fala"

Ścigacz okrętów podwodnych projektu 912

     ORP "Fala" to polski okręt patrolowy projektu 912 (Kod NATO "Obluze"), zaprojektowany (główny projektant - inż. Tadeusz Bylewski) i zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni przez polskich konstruktorów i stoczniowców.
Jako pierwsza jednostka z serii pięciu okrętów typu 912 nosiła numer burtowy: "OP-301", zmieniony następnie na: "321". Pozostałe cztery okręty z serii 912 nosiły numery: 322-325.
Ścigacze okrętów podwodnych typu 912 przeznaczone były do pełnienia służby dozorowej na polskich wodach terytorialnych, a w wypadku wojny - miały służyć do grupowego poszukiwania okrętów podwodnych i ochrony transportu morskiego. Rozwinięciem okrętów projektu 912 były ścigacze okrętów podwodnych projektu 912M.
     Okręty projektu 912 wchodziły do służby w latach 1965-1968. Początkowo przydzielone zostały do 6 Brygady Okrętów Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP), w roku 1967 przekształconej w Morską Brygadę Okrętów Pogranicza. W składzie tej Brygady, okręty typu "Fala" wchodziły w skład Bałtyckiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza stacjonującego w Kołobrzegu.
     Po utworzeniu Straży Granicznej RP w 1991 roku, wszystkie okręty proj. 912 zostały 18 czerwca 1991 roku przekazane przez Marynarkę Wojenną do Morskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie weszły w skład Bałtyckiego Dywizjonu Straży Granicznej, pozostając w Kołobrzegu.
     Po zakończeniu służby, w 1996 dawny ORP "Fala" został przejęty przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i zacumowany początkowo przy nabrzeżu pilotowym przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu, a w lutym 2010 roku okręt został odholowany na nabrzeże remontowe przy Reducie Solnej. Aktualnie nosi oznaczenie MUZ SG 321
Na ORP "FALA" banderę podniesiono dnia 28. 07. 1965, okręt wycofano ze służby dnia 14. 06. 1996.
18 marca 2008 spuszczono banderę na ostatnim ścigaczu okrętów podwodnych projektu 912 - ORP "Tęcza".

     Po raz pierwszy w Polsce okręty uzbrojono w dwie 30 mm automatyczne dwulufowe armaty okrętowe AK-230M, których zapas amunicji wynosił 2000szt.
Kierowanie ogniem armat odbywało się przy użyciu kolumienki celowniczej (celownika optycznego) "Kołonka".
     Oprócz dwóch podwójnych armat AK-230M (na dwóch okrętach typu 912 były zamontowane tylko wieże dziobowe - jednym z nich był OPA-324 "Zorza") okręty uzbrojone były w 12 bomb głębinowych B-1, zrzucanych z podpokładowych zrzutni na rufie.
Dwie zrzutnie dla dalszych 12 bomb można było umieścić na pokładzie, na torach minowych.
     Do wykrywania okrętów podwodnych okręty wyposażone były w umieszczoną pod kilem stację hydrolokacyjną MG-11M "Tamir-11M".
     Uzbrojenie osobiste załogi stanowiły pistolety wz. 1964 (CZAK), następnie wz. 1983 (WANAD) Marynarze uzbrojeni byli w karabinki AKS kalibru 7,62 mm. Na początku lat 90-tych wymieniono je na pistolety maszynowe wz. 1984 P (GLAUBERYT) kalibru 9 mm. W skład broni palnej wchodziły również 26 milimetrowe pistolety sygnałowe wz. 1978.      Dodatkowo złożona z etatowych członków załogi Sekcja Minerska miała do dyspozycji ładunki wybuchowe z zapalnikami czasowymi.
Przewidywano również użycie przenośnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych "Strzała-2M", lecz do tego nie doszło.

Dane taktyczno- techniczne:
rok budowy: 1964
zbudowany w: Stocznia Marynarki Wojennej , Gdynia Oksywie
służył jako: ścigacz okrętów podwodnych, wycofany z eksploatacji w 1996r.
wyporność: 237t
wymiary: długość - 41,35m; szerokość - 6,3m; zanurzenie - 1,84m
pojemność zbiorników paliwa: 24t
prędkośc max.: 24 w; zasięg pływania: 1220 Mm/12w lub 550Mm/20w
moc maszyn: 2x 2500KM
uzbrojenie: dwie podwójne armaty AK-230 kalibru 30 mm , 12 bomb głębinowych, 4 miny morskie AMD-1000 lub dalsze 12 bomb głębinowych na pochylniach montowanych na 2 torach minowych
załoga: 20 marynarzy i oficerów

Ścigacz okrętów podwodnych projektu 912 - ORP "Fala" jest dziś jednostką podległą Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Zdjęcia: 09.2008r