Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu

ul.6 Dywizji Piechoty.

     4 marca 1945 roku rozpoczęło się oblężenie Twierdzy Kołobrzeg. Jednostkom 1 Armii Pancernej Armii Czerwonej nie udało się zdobyć miasta z marszu. 7 marca do walki weszły jednostki Wojska Polskiego. 3, 4 i 6 Dywizja Piechoty wsparte 4 Pułkiem Czołgów Ciężkich prowadziły ciężkie boje, które trwały aż do 17 marca 1945 roku.
     Ci, którzy przeżyli, po krótkim odpoczynku i uzupełnieniu strat poszli dalej. Na Szczecin, na Berlin.
Tym, którzy pozostali na zawsze - mieszkańcy postawili piękny pomnik pamięci. Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu.
     W Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty znajduje się jedna z ważniejszych nekropolii wojennych na Pomorzu.
     Cmentarz Wojenny, na którym pochowano prawie półtora tysiąca poległych w walkach o Kołobrzeg utworzono w 1948 roku, wraz z rozpoczęciem ekshumacji pojedynczych mogił żołnierskich, rozrzuconych po całym mieście. Prace ukończono w 1963 roku. W roku 1980 dokonano zmian, które nadały cmentarzowi nową, istniejącą do dziś formę. Wymieniono nagrobne płyty z nietrwałego piaskowca na wykonane z granitu, nazwiska uszeregowano w kolejności alfabetycznej.
     Na cmentarzu znajduje się trzynaście mogił zbiorowych i dwie pojedyncze. Kształt architektoniczny opracował artysta plastyk Zygmunt Wujek. Na cmentarzu tym pochowanych zostało około 400 żołnierzy Armii Czerwonej, oraz około 1500 żołnierzy Wojska Polskiego; oraz 15 żołnierzy, którzy zginęli w wypadkach, 7 polskich robotników przymusowych, którzy w czasie walk przebywali w Kołobrzegu, 7 żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas Wojny Obronnej w 1939 roku.
     W dwóch mogiłach pojedyńczych spoczywają ppor. Emilia Gierczak oraz Bohater Związku Radzieckiego - major Konstanty Klimienko.
     Do cmentarza wojennego przylegają kwatery uczestników walk o Kołobrzeg, Monte Cassino, Lenino i Sybiraków. Obok spoczywają żołnierze Armii Krajowej, a jedna z kwater poświęcona jest 7 żołnierzom polskim z Armii "Pomorze", którzy zmarli w 1939 w tutejszym lazarecie.