1.roŤnŪk MemoriŠl Luboöa NovŠka - Koöice

08.06.2019 Koöice

     MemoriŠl Luboöa NovŠka, czyli miÍdzynarodowe spotkania modelarzy i konkurs w Muzeum Lotnictwa w Koszycach odby≥ siÍ po raz drugi.
8 czerwca 2019 roku swoje podwoje otworzy≥o muzeum, a organizatorzy przeszli chyba samych siebie, Ņeby wszyscy zwiedzajĻcy mieli czas zajÍty od wejúcia do wyjúcia. Tylko nuda nie wesz≥a tutaj ani na moment.
Ale po kolei.
Memorial Lubosa Novaka - Koszyce 2019      Miejsce - Muzeum Lotnictwa w Koszycach. Po≥oŅone tuŅ przy porcie lotniczym, od lotniska spacerkiem jakieú 20 minut. Lub jadĻc jakĻkolwiek drogĻ trafiamy co kilkaset metrůw na znaki i drogowskazy prowadzĻce do muzeum. Nie da siÍ ich nie zauwaŅyś. Na czas imprezy, dla uczestnikůw parking i wejúcie by≥o darmowe. Op≥ata startowa 1euro jest czysto symboliczna. ZresztĻ bilet wstÍpu - ok.3euro - teŅ jest bardzo niska, w porůwnaniu chośby z polskimi muzeami.
Czy warto jechaś te 150km od SĻcza? Co za pytanie... :D
     Na wejúciu wita nas postrzelany samolot-cel, na zewnĻtrz stoi kilka samolotůw Mikojana - zaczyna MiG-15 z niespotykanymi w Polsce czterema pylonami pod skrzyd≥ami, potem MiG-21F (jeszcze z czarnĻ kabinĻ), a potem juŅ znane i u nas PFM'y. W kilku hangarach ekspozycje tematyczne - w "wejúciowym" hangarze wita zwiedzajĻcych kolekcja replik samolotůw, ktůre otworzy≥y erÍ lotnictwa na S≥owacji. Z boku stoi růwnieŅ úwietnie odnowiony Me-109G z otwartym silnikiem.
No i przed replikami stoi spora kolekcja silnikůw lotniczych.
     W hangarze "technicznym" rozebrany z poszycia MiG-21 PF, z drugiej strony odtwarzanie gotowoúci úmig≥owca Mi-2. Kilka "przekrojonych" zasobnikůw foto i rozpoznania i przekroje silnikůw odrzutowych to by≥e pomoce szkolne istniejĻcej kiedyú w Preszowie Szko≥y Technikůw Lotnictwa.
     Kolejny hangar to lotnictwo Czechos≥owacji i niepodleg≥ej juŅ S≥owacji. ∆melak, Blanik, HeliBaby to kilka rzucajĻcych siÍ w oczy eksponatůw.
Potem juŅ wyjúcie na stojĻce pod namiotem samoloty z wystawy "Prezydenckiej". DziÍki pochodzĻcemu z Koszyc prezydentowi S≥owacji Rudolfowi Schusterowi to muzeum wzbogaci≥o siÍ o unikalnĻ kolekcjÍ, sk≥adajĻcĻ siÍ z samolotůw podarowanych przez prezydentůw innych paŮstw. StĻd tutaj Viggen, Phantom II, Su-15; rumuŮski IAR-93A Vultur, MiG-25, Mirage III, Talon w barwach "agresorůw". Pod chmurkĻ stoi I≥-18, Jak-40, oraz prezydencki Tu-134 w stanie idealnym. Obok Suchoje 22 oraz Su-25. TudzieŅ wyrzutnia rakiet RT-23 Mo≥odiec (kod NATO - SS-24 Scalpel). A za kilka dni przyjedzie tam kolejny dar od Rosjan - Kamow Ka-27Ö Kolejny, bo juŅ S≥owacy dostali PO-2 w stanie... lotnym.
Da siÍ?... Szkoda, Ņe nie u nas...
     Wszystko to w czasie trwania konkursu moŅna by≥o obejrześ, zasiĻúś w kabinach wielu samolotůw, úmig≥owca Mi-2 i Mi-24Ö I jeszcze jeden hangar - z samochodami i motocyklami z lat panowania socjalizmu. Stare Wartburgi, Skody, Warszawa i nawet "Maluch". Plus piÍkna kolekcja motocykli Jawa. Starych wspomnieŮ czar... ;)
      Konkurs - w sumie zarejestrowanych przez internet zosta≥o ponad 350 modeli. Oko≥o stu jeszcze w czasie trwania imprezy.
Klas rozgrywkowych jak to u S≥owakůw - kilka. Samoloty odrzutowe/úmig≥owe duŅe i ma≥e, podobnie z pojazdami.      Nagrody symboliczne, rzeczowych praktycznie brak. Ale moŅe dziÍki temu nie ma tam takiego "parcia na szk≥o"?
PrzyjeŅdŅajĻ ludzie spotkaś siÍ, pogadaś, wypiś úwietne s≥owackie piwko i przy okazji pokazaś swoje modele.
Na wysokim zrobione poziomie, Ņeby nie by≥o wĻtpliwoúci.
     TĻ imprezÍ doda≥em do kalendarza z dopiskiem "ObowiĻzkowo!". I polecam takĻ wycieczkÍ wszystkim sympatykom lotnictwa, modelarstwa, motoryzacji. NaprawdÍ warto!